Op deze pagina, kunt u de meeste informatie vinden die voor uw organisatie en de samenwerking met Zendèl van belang kunnen zijn. Mocht de informatie die u zoekt hier niet tussen staan, belt u dan gerust!
Algemene Voorwaarden
Uittreksel KvK
G-rekening overeenkomst
Urendeclaraties
Privacystatement Zendèl B.V.