Wat is Uitzenden
Uitzenden is het ter beschikking stellen van flexibel personeel aan derden onder diens leiding en toezicht. Zendèl beschikt over een grote bestand aan flexibel personeel met uiteenlopende kwaliteiten en van verschillende opleidingsniveaus. Voor het uitzenden van personeel hanteren wij de ABU cao en de bijbehorende contract mogelijkheden binnen fase A, B en C. Dit geeft ons als uitzendbureau enorm veel flexibiliteit die wij graag ter beschikking stellen voor het invullen van bedrijfsprocessen. Voor het gebruik maken van deze flexibele oplossingen gelden geen contractuele verplichtingen naar ons of naar de uitzendkracht.

 

Hoe werkt uitzenden bij ons

U belt met ons omdat u tijdelijk iemand nodig bent om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Wij doorlopen met u het functieprofiel en alle randvoorwaarden zoals salaris, startdatum, duur van de opdracht, etc.  Vervolgens gaan wij zonder daar enige kosten voor te rekenen op zoek naar de ideale kandidaat. Binnen 3 uur na ons eerste telefoontje bellen wij u terug om u op de hoogte te stellen van de genomen acties en hoe groot wij de kans schatten om binnen de gestelde termijn de vacature te vervullen. Op deze manier wordt u geïnformeerd en weet u waar u aan toe bent. Als wij een kandidaat hebben gevonden die aan uw profiel voldoet, sturen wij u een voorstel cv van deze kandidaat. Op basis hiervan kunt u aangeven of u de kandidaat op gesprek wilt hebben of niet, tot dusver allemaal geheel vrijblijvend en kosteloos. Sluit de door ons geselecteerde kandidaat aan op uw wensen en kan deze starten, dan stellen wij een fase A contract op voor deze kandidaat en een uitzendbevestiging voor u. In deze bevestiging staan voor u geen verrassingen, alles omtrent salaris, tarief en duur van de opdracht hebben we daarvoor al afgestemd. Het fase A contract wat wij opstellen voor de uitzendkracht is een contract wat maximaal 78 gewerkte weken mag duren, hierna volgt fase B en hierin gaan wij als bureau contracten aan voor bepaalde tijd. Voor u betekend dit dat u 78 weken gebruik kunt maken van deze uitzendkracht zonder ergens aan vast te zitten. U betaald alleen voor de gewerkte uren en als de werkzaamheden aflopen, kunt u de uitzendkracht opzeggen. Wij, maar met name onze uitzendkrachten waarderen het erg als u hiervoor indien mogelijk een opzegtermijn in acht neemt.